This is our
privacy policy

Privacybeleid We Do

1. Introductie
We Do is een creatieve productiebedrijf op het gebied van  film en fotografie. Wij maken video en foto content in alle vormen en maten. Van een (online) commercials tot aan bedrijfsfotografie; wij zorgen ervoor dat het de aandacht trekt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2020. Wij van We Do hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze klanten te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en in onze dienstverlening. Wij hechten waarde aan privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen en dragen zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door uw verschafte (persoons)gegevens.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt én waar deze gegevens door ons worden opgeslagen.

Door middel van het verwerken van de door ons verzamelde persoonsgegevens willen wij uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van We Do. Via deze weg willen wij u gelijk benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn
voor het privacybeleid van andere partijen.

2. Identiteit
Dienstverlener: We Do
Vestigingsadres: Gorterplaats 11
Postcode: 6531HZ Nijmegen
Bezoekadres: Gorterplaats 11
Postcode: 6531HZ Nijmegen
Telefoonnummer: +31(0)657712129
E-mailadres: info@wearewedo.com
Kvk: 60113561

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening op het gebied van sociale media en online marketing;

– Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
– Voor het verwerken van sollicitaties;
– Voor marketingdoeleinden;
– Voor het verbeteren van onze website;
– Voor communicatiedoeleinden;

4. Welke gegevens verwerken wij?
– NAW-gegevens:
– Bedrijfsgegevens;
– Bankgegevens;
– Naam contactpersoon klant;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer.

5. Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?
– Ter uitvoering van een overeenkomst;
– Op basis van uw toestemming;
– Op grond van een wettelijke verplichting;
– Op basis van een gerechtvaardigd belang.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijderen wij de gegevens die wij voor een doel hebben verzameld en verwerkt. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een bepaald termijn te bewaren, zoals fiscale verplichtingen.

7. Met wie delen wij gegevens?
We Do voert haar dienstverlening uit in opdracht van haar klanten. De klanten van We Do bepalen daarbij het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. We Do is in deze gevallen geen verwerkingsverantwoordelijke en daarmee draagt We Do geen verantwoordelijkheid voor onder andere de juistheid van gegevens die klanten aanleveren, bijvoorbeeld wanneer klanten e-mailadressen aanleveren voor het adverteren op aangepaste doelgroepen. We Do is voor haar opdrachtgevers verwerker. Echter om duidelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van We Do en haar klanten vast te leggen zijn onderlinge afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens.

Hieronder staan de partijen beschreven waarvan We Do diensten en/of producten afneemt voor haar bedrijfsvoering. Ten opzichte van de verwerkingen van onderstaande partijen is We Do verwerkingsverantwoordelijke en met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van de gegevens:

– Met een derde partij waarvan wij een CRM-systeem afnemen. Hiermee beheren wij onze klantrelaties;
– Met een derde partij die software levert in de vorm van een online omgeving, welke We Do gebruikt voor het opslaan en raadplegen van gegevens met betrekking tot de dienstverlening.
– Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van de website van We Do;
– Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het online opslaan van bestanden van We Do;
– Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van de zakelijke e-mail business account;
– Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het bieden van een applicatie waarmee We Do interne communiceert. Voor We Do is dit de applicatie waarop berichten, tools en bestanden kunnen worden gedeeld.

8. Dienstverleners
Voor het uitvoeren van haar dienstverlening maakt We Do gebruik van verschillende derde partijen die online diensten aanbieden. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerken. We Do heeft geen enkel inzicht in de door hen verwerkte persoonsgegevens. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met persoonsgegevens is terug te lezen in hun privacy statements. Hieronder volgt een opsomming van partijen waarvan We Do diensten afneemt:
– Instagram
– Twitter
– LinkedIn
– Google
– Facebook
– YouTube
– Vimeo
– Moneybird

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

9. Gegevensvergaring website
Facebook cookies
Onze website is voorzien van een Facebook-pixel. Dat houdt in dat we uw websitegedrag analyseren. De door de Facebook-pixel gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en daarnaast wordt deze informatie geladen in Facebook, zodat we onze websitebezoekers kunnen retargeten en u relevante Facebookadvertenties kunnen laten zien.

Google cookies
Onze website is voorzien van cookies. Uit deze cookies filtert Google informatie die voor hen relevant is. Dat betekent dat we uw website gedrag analyseren, het gebruik van onze website bekijken en vervolgens wordt deze informatie ingeladen in ons advertentieaccount van Google. Dit betekent dat wij u hierdoor relevante advertenties kunnen tonen door middel van
Google Adwords of Google Display advertenties.

10. Welke rechten heeft u?
Intrekken van uw toestemming
Indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking

Recht om te verzoeken, te corrigeren en te verwijderen
Wanneer We Do uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht op een redelijke toegang. We Do zal u uw persoonlijke gegevens verstrekken nadat u hiertoe een verzoek heeft gedaan

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u We Do verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking
Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat We Do de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zal We Do dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van uw rechten
We Do informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan We Do heeft verstrekt. We Do zorgt dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van We Do.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Stuur een e-mail naar info@wearewedo.com met het verzoek van welk recht u gebruik wilt maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat We Do u kan identificeren.

Ná uw verzoek om uw rechten te gebruiken, zal We Do u onverwijld in kennis stellen van het verzoek en in elk geval uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden verlengd worden, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertragingen of verlenging zal We Do u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

11. Vragen en klachten?
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, stellen wij het op prijs dat u daarover contact met ons opneemt. Klachten proberen wij te allen tijde naar tevredenheid van beide partijen af te handelen. U kunt ons bereiken via: info@wearewedo.com.

Bent u toch niet tevreden over de manier waarop wij u klacht hebben behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigen privacyverklaring
We Do heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.wearewedo.com.